نشست تیر 97 باشگاه مدیران ایران به همراه کمی تفاوت با نشستهای قبلی.

نشست تیر ۹۷ باشگاه مدیران ایران به رسم باشگاه مدیران ایران یکشنبه آخر این ماه را هم به اتفاق اعضای خوب باشگاه مدیران ایران، گردهم خواهیم آمد. به دوستان قدیمی سلامی تازه می کنیم و با دوستان جدیدی آشنا می شویم . محور این جلسه شبکه سازی حرفه ای است. …

ادامه نوشته »